Łożyska kulkowe

Łożyska kulkowe zwykłe są najbardziej rozpowszechnionymi łożyskami. Ich konstrukcja jest bardzo prosta. Największą zaletą tych łożysk jest ich uniwersalność. Potrafią one przenosić zarówno obciążenia poprzeczne jak i wzdłużne przy zachowaniu dużej prędkości obrotowej. Ze względu na uniwersalność łożysk kulkowych mogą one być stosowane praktycznie w każdej gałęzi przemysłu czy motoryzacji. Prosta budowa daje duży zakres rozwiązań konstrukcyjnych. Łożyska mogą być produkowane z luzami pomniejszonymi czy powiększonymi, z powiększoną klasą dokładności, z blaszkami ochronnymi typu ZZ lub uszczelnieniami gumowymi typu RS, czy chociażby z rowkiem na pierścieniu zewnętrznym typu N służącym do ustalania łożyska w kierunku wzdłużnym w oprawie za pomocą pierścienia typu R. Najczęstszymi seriami wymiarowymi łożysk kulkowych zwykłych są: 618, 619, 160, 60, 62, 64.

Łożyska Skośne

Łożyska kulkowe skośne przeznaczone są do przenoszenia obciążeń złożonych (poprzeczne i wzdłużne). Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych zwiększa się ze wzrostem kąta działania łożyska. Wyróżniamy trzy kąty działania: 15º-oznaczony literą C 25º-oznaczony literą E 40º-oznaczony literą B Występują trzy rodzaje łożysk skośnych: jednorzędowe, jednorzędowe dwukierunkowe, dwurzędowe. Łożyska skośne jednorzędowe mogą przenosić obciążenia osiowe w jednym kierunku, dlatego montuje się je często parami w układy O, X oraz Tandem. Łożyska z kątem działania 15º i 25º wykonywane są zwykle w wysokich klasach dokładności i stosowane są głównie do łożyskowania wrzecion i obrabiarek. Łożyska z kątem działania 40º wykorzystywane są do przenoszenia dużych obciążeń wzdłużnych. Oznaczenia serii wymiarowych to: 70C, 70E, 72 C, 72E, 72B, 73B. Łożyska skośne jednorzędowe dwukierunkowe przenoszą obciążenie osiowe w obu kierunkach. Jeden z pierścieni łożyska jest dzielony: jeśli pierścień wewnętrzny to oznaczenie łożyska QJ, natomiast jeżeli zewnętrzny to Q. Łożyska Q mają kąt działania 23º, a typu QJ 35º. Oznaczenie serii łożysk kulkowych skośnych dwukierunkowych to; QJ2, QJ3, Q2, Q3. Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe oprócz sił poprzecznych przenoszą także znaczne obciążenia wzdłużne. Jedno łożysko dwurzędowe zastępuje układ dwóch łożysk jednorzędowych w układzie O z lepszym skutkiem. Standardowe serie oznaczeń to: 33, 32.

Łożyska Wahliwe

Łożyska kulkowe wahliwe posiadają dwa rzędy kulek oraz kulistą bieżnie pierścienia zewnętrznego zapewniającego wahliwość. Dzięki temu może wytrzymać duże drgania wynikające z niewspółosiowości układu wskutek ugięcia wału lub błędów montażowych. Ponadto łożysko wahliwe pracuje z mniejszym tarciem, a co za tym idzie nie nagrzewa się jak inne łożyska. Łożyska te występują najczęściej w normalnych klasach dokładności oraz z normalnym luzem wewnętrznym. Dostępne są również łożyska wahliwe o otworze stożkowym (zbieżność 1:12). Najczęściej spotyka się łożyska na koszyku stalowym i masywnym mosiężnym, jednak dostępne są również w koszyku z poliamidu. Łożyska wykonywane są w seriach: 10, 12, 13, 22, 23.

Łożyska Igiełkowe

Łożyska igiełkowe poza nielicznymi wyjątkami wykonuje się w normalnej klasie dokładności. Łożyska igiełkowe charakteryzują się małą wysokością przekroju oraz dużą zdolnością do przenoszenia obciążeń. Istnieje wiele odmian konstrukcyjnych oraz wymiarowych tych łożysk. Może to być pełne łożysko z bieżniami po obu stronach, łożysko z jedną bieżnią czy złożenie igiełkowe składające się z igiełek i koszyka. Wśród łożysk igiełkowych poprzecznych należy wymienić podgrupę zwaną łożyskami cienkościennymi. Są to łożyska z tłoczonym cieńkim pierścieniem zewnętrznym, bez pierścienia wewnętrznego. Pierścień wewn. stosuje się jedynie wówczas, gdy nie możliwe jest wykorzystanie powierzchni czopa. Łożyska igiełkowe poprzeczne wykonywane są w seriach wymiarowych: NA48, NA49, NA69, RNA69 oraz HK, BK, K, NK.

Łożyska Baryłkowe

Łożyska te zaliczamy do grupy łożysk wahliwych przenoszącyh duże obciążenia. Wytrzymałe są rownież na błędy współosiowości opraw i ugięć wałów. Dzięki skośnemu ułożeniu baryłek mogą przenosić obciążenia poprzeczne oraz wzdłużne w obu kierunkach. Zbudowane są z bieżni kulistej pierścienia zewn. oraz dwóch bieżni pierścienia wewn., na której osadzone są dwa rzędy baryłek. Bieżnia kulista na pierścieniu zewn. dopuszcza wychylenie się koszyka wraz z baryłkami. Wychylenie to zależy od rodzaju obciążenia. Łożyska baryłkowe poprzeczne produkowane są obecnie z otworem walcowym i stożkowym o zbieżności 1:30 oraz 1:12. Łożyska z otworem stożkowym przeznaczone są do łożyskowań stożkowych czopów wałów, jak i tulei wciąganych oraz wciskanych. Ze względu na duże gabaryty tych łożysk stosowane są głównie koszyki masywne z mosiądzu lub stali. Dla mniejszych łożysk mogą występować koszyki z blachy stalowej. Łożyska te produkowane są głównie w normalnej klasie dokładności z luzem normalnym lub luzami C3, C4. Wykonywane są w seriach wymiarowych: 239, 230, 240, 231, 222, 232, 213, 223.

Łożyska Jednorzędowe

Łożyska walcowe cechuje bardzo duża wytrzymałość na przenoszenie obciążeń poprzecznych (znacznie większe od łożysk kulkowych), co za tym idzie nie są w ogóle odporne na obciążenia wzdłużne. Nadają się za to do pracy przy bardzo dużych prędkościach obrotowych przy narażeniu na zjawisko niewspółosiowości. Łożyska walcowe jednorzędowe składają się z zespołu koszyka z wałeczkami i pierścienia z obrzeżami oraz z drugiego pierścienia. Wałeczki zawsze prowadzone są między stałymi obrzeżami jednego z pierścieni. Łożyska te są rozdzielne, można oddzielić pierścień z obrzeżami i wałeczkami od drugiego pierścienia, co ułatwia montaż łożyska. Wykonania konstrukcyjne tych łożysk są różnorodne: różne klasy dokładności, luzy normalne, pomniejszone i powiększone, pierścienie wzajemnie wymienne i niewymienne, bez pierścienia wewnętrznego. Następną odmianą są łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka). Przenoszą one jeszcze większe obciążenia promieniowe kosztem jednak mniejszej prędkości obrotowej. Rozróżniamy serie wymiarowe: NU2, NJ2, NUP3, N22, itp.

Łożyska Wielorzędowe

Łożyska walcowe wielorzędowe charakteryzują się dwoma lub paroma rzędami wałeczków. Łożyska serii NN30 oraz NNU49 posiadają dwa rzędy wałeczków prowadzone w masywnym koszyku z mosiądzu. Daje to możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych przy zachowaniu dużej prędkości obrotowej i nośności. Łożyska te mogą być wykonane w dużej klasie dokładności oraz przesunięciem kątowym między rzędami wałeczków, co daje możliwość łożyskowania wrzecion obrabiarek. Łożyska te mogą również posiadać stożkowy otwór (zbieżność 1;12), co znacznie ułatwia montowanie łożyska na stożkowy czop. Łożyska serii NNU60 posiadają większą liczbę rzędów wałeczków, zapewnia to oprócz wysokiej nośności dużą sztywność w łożyskowaniu.

Łożyska Stożkowe

Łożyska te przenoszą największe obciążenia. Łożyska jednorzędowe mogą przenosić obciążenia tylko w jednym kierunku, dlatego też często łączy się te łożyska w pary, czy nawet większe układy łożyskowań zawierające kilka łożysk stożkowych jednorzędowych. Dzięki swojej wytrzymałości stosowane są szeroko w motoryzacji. Łożyska stożkowe są rozłączne, co znacznie ułatwia ich montaż. Zbudowane są z pierścieni ze stożkowymi bieżniami oraz elementów tocznych w kształcie stożków. Koszyki przeważnie są ze stali, jednak występują również koszyki z poliamidu. W zależności od serii wymiarowej wykonywane są z kątem działania od 10-35°. Klasa dokładności wykonania to zazwyczaj klasa normalna PO oraz wysoka P6. Serie wymiarowe łożysk stożkowych to:302, 303, 313, 320, 322, 323.